Oplysninger om persondata til kunder

 

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale om styling af hår og makeup med Makeup Your Wedding APS CVR-nr.: 38 35 96 57

 

Som følge af din aftale med koncepetet acceptere du denne privatlivspolitik.

 

Oversigt:

1.Generelt

2.Personoplysninger/ hvad er personoplysninger

2.1 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

2.2 Hvad bruger vi personoplysninger til?

2.3 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

2.4 Retten til adgang til dine personoplysninger

2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger

2.7 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?

3 Kontakt

 

  1. Generelt

 

Gennem din aftale med konceptet indsamles der personoplysninger om dig. Disse retningslinier er udarbejdet ud fra EU´s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov (samlet”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, og hvad de bruges til, hvem der har adgang til dem, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

 

  1. Personoplysninger/ hvad er personoplysninger

Konceptet beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du booker din brudestyling eller anden form for styling. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. De personoplysninger, som vi indsamler bruges til at identificere dig som kunde og til at kontakte dig med nødvendig information omkring din booking og betaling sådan så vi kan udføre den service du har købt af os. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med din booking, vil blive opbevaret i vores IT- system og/eller i et fysisk register.

 

2.1 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

 

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din booking med konceptet består. Når du køber og booker en service hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation på dine aftaler og behandlinger.

Under det løbende aftaleforhold opbevarer de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter de arkiveres.

 

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos indehaver af konceptet. Ligeledes opbevares det spørgeskema du har udfyldt omkring kontakt efter dit bryllup.

Efter dit bryllup vil personoplysningerne blive opbevaret i 1 år. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende blive slettet.

2.2 Hvad bruger vi personoplysningerne til?

De personoplysninger vi har indsamlet om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration. Herunder eksempelvis bliver du kontaktet af din artist på dit telefonnummer eller mobiltelefonnummer, når prøvesessionen skal arrangeres.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til trediepart.

 

2.3 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i konceptets IT-system eller i et fysisk aflåst skab.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

 

 

 

2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde ved konceptet ret til at få konceptets bekræftelse på, om personoplysningerne vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne. Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysningerne om dig selv, som du har afgivet til konceptet. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

 

2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af konceptet uden unødig forsinkelse.

 

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slette af konceptet uden unødig forsinkelse, hvis koncepetet ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger. Bemærk venligst, at såfremt konceptet i henhold til gældende lovgivning er forpligtiget til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

 

2.7 Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningeslinier bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årligt.

 

  1. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos konceptet, skal du rette henvendelse til Jannie Ankjær Knudsen på e-mail: info@makeupyourwedding.dk

 

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

 

Hvis du ønsker at klage over konceptets behandling af dine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet.

Borgergade 28, 5

1300 København  K

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Med venlig hilsnen

Makeup Your Wedding APS

Tomsgårdsvej 84. 4TH

2400 København NV

 

Senest revideret: D. 20.05.2018

Næste revision: D. 30.04.2018